ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Agency for Science, Technology and Research (ASTAR), Singapore


ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2560 16:22:45     ที่มา : งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 192

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ, อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ รองผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore นำโดย Mr. Lim Chuan Poh, Chairman, Dr. Ralph Grachen , Director of FNCC, Ms. Ng Meijia, Assistant to head of FNCC และคุณปิยฉัตร ไคร้วานิช เบอร์ทันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมแปลงเพาะและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ และNatural Orchid Co., Ltd. ที่ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2205

ข่าวล่าสุด

ชาวแม่โจ้ร่วมรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

7/11/2560 16:37:29
203

ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรี Yeshey Dorji กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน

7/11/2560 16:31:12
204

ม.แม่โจ้ และกองกิจการนักศึกษาจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประชาชนจิตอาสา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

7/11/2560 16:29:16
193

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Chiang Mai : The Land of Royal Projects

7/11/2560 16:27:07
155

ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

7/11/2560 16:24:35
167

ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Agency for Science, Technology and Research (ASTAR), Singapore

7/11/2560 16:22:45
193

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแถลงข่าวการนำดอกดาวเรืองจัดตกแต่งสถานที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง

7/11/2560 16:20:30
151

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

7/11/2560 16:18:41
117

ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

7/11/2560 16:16:31
135

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

7/11/2560 16:07:21
114